Stichting

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, zorgverlening of andere activiteiten van ideële aard en/of het financieel ondersteunen van organisaties welke zulke activiteiten ondernemen.

De stichting is zowel in de gemeente Duiven als in de gemeente Westervoort werkzaam. De activiteiten moeten plaatshebben in de gemeenten Duiven en/of Westervoort en dienen in het belang te zijn van de inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. De stichting beschikt over een vermogen van waaruit het mogelijk is om jaarlijks ongeveer 10.000 euro aan giften te verstrekken.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Ineke Knuiman.

VoorwaardenEr worden geen bijdragen in exploitaties of aan privé-personen verstrekt. Ook wordt geen bijdrage verstrekt aan projecten en/of activiteiten waarop de gemeentelijke subsidieregelingen van toepassing is. In het algemeen worden geen volledige subsidies verstrekt, maar aanvullingen op andere inkomsten om de beoogde activiteiten mogelijk te maken. Bij het beschikbaar stellen van de bijdrage kunnen eventuele aanvullende voorwaarden worden gesteld.
© 2014-2024 Stichting De Goede Doelen

Dorpstraat 25
6923 AB Groessen
06 2900 3464
inekeknuiman@gmail.com