Aanvragen

Vul het complete formulier in en controleer de invoer naderhand om in aanmerking te komen voor financiële steun. Een bijlage is optioneel.

Aanvragen kunnen sneller en beter worden beoordeeld in het geval u bij uw aanvraag een begroting opneemt waarin zowel de te verwachten inkomsten als de uitgaven voldoende zijn gespecificeerd.

OrganisatieNaam organisatie:
Adres:
Rechtsvorm:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Bank-of girorekening:

ContactpersoonNaam:

ProjectgegevensWerktitel:
Uitvoeringsdatum/-periode:
Totale kosten:
Gevraagde bijdrage:

Hieronder kunt u een bijlage toevoegen. Bijvoorbeeld de begroting van uw project. Dit mag alleen een Word- of Excel-bestand zijn (doc/docx/xls/xlsx).
Bijlage:

Wat zijn de activiteiten die u op dit gebied onderneemt?
Wat gaat u doen en wat wilt u daarmee bereiken?
Wat wilt u met uw project bevorderen?
Hoe denkt u de beoogde deelnemers te bereiken?
Geef het geschatte aantal deelnemers aan. Hoeveel publiek verwacht u?
Hoe wilt u het project organiseren?
© 2014-2023 Stichting De Goede Doelen

Dorpstraat 25
6923 AB Groessen
06 2900 3464
inekeknuiman@gmail.com